yadocent (yadocent) wrote,
yadocent
yadocent

Ярослав Стецько. «Мій життєпис».

ЦГАВОВУ, ф. 3833, оп. 3, д. 7, л. 1-6.

Воспроизводится дословно с сохранением всех ошибок и/ или особенностей правописания.

Мій життєпис.

Уже як гімназійний ученик брав я участь у революційній діяльності. 1928 став я членом підпольної націоналістичної організації молоді Юнацтво, якоі завданням було націоналістичнереволюційне виховання молоді. Вона заправляла теж молодь до боротьби з окупацією, організувала саботовання польських державних свят, які нам наказувано святкувати, як річницю ствррення польської держави, окупації львова ітд.

1929 скінчив я клясичну українську гімназію у Тернополі з відзначенням. Від 1929 аж до мого увязнення на довший час студіював право і фільософію у Львові, а короткий час у Кракові.

По скінченню гімназії обняв я керівництвож повітове, а опісля окружне ОУН у Тернополі.

1930 був увязнений два і пів місяця у звязку з великою саботаженою акцією проти польскою на ЗУЗ [западно-украинские земли].

1931 осінню обняв при КЕОУН [Краевая экзекутива] у Львові редакцію підпольного органу молодіі «Юнак» і нагляд над вихованням молоді.

1932 весною став я ідеологічно-політичним лейтером у КЕОУН на ЗУЗ, головним редактором усіх підпольних видань ОУН і шефом ресорту виховання ОУН. 1932/33 брав кількакратно участь на закордонних конференціях з вождем ЕК [Евгеном Коновальцем] і Проводом ОУН у Берліні, Данцігу і Празі.

(нрзб) був кількразів арештований, але звільнюваний зі слідства, пересидів понад два місяці у тюрмі у звязку з атентатом на совітського консуля у Львові. (дописано от руки: «Член ОУН Лемик був тоді за атентат засуджений на (нрзб) тюрму»).

У червні 1934 року був знову увязнниій напередодні вбивства мін. Пєрац[кого] і до дворічному слідстві засуджений на 5 років важкої тюрми, як політляйтер і редактор в КЕ ОУЕН. На основі амнестії, виданої під напором публічної української опінії, відбував я, як і другі засуджені тоді, лише 2іпів року тюрми. (1)

Після виходу з тюрми в грудні 1936 року виконував я фактично обовязки краевого керівника ОУН до серпня 1937 року. В серпні з наказу сл. п. Вожда Євгена Коновальця виїхав я до Німеччини, до Відня, де обняв підготову політичну і програмову II конгресу ОУН… (нрзб)

Від літа 1939 року перебував я в Італії, в Генуї і Римі, занимаючись там же зовнішньо-політичною діяльністю, видаючи націоналістичну пресову службу на італійській мові та нав'язуючи співпрацю з італійськими чинниками. Окрім того редагував ідеольогічно-політичний орган «Ідея і чин». В серпні 1940 р. приїхав до Німеччини, де… відпрацьовував політичну проблематику ОУН (2)

…української державности», «Націоналізм і релігія», «Наші шляхи», «Що далі - напрямні боротьби з Москвою», «Фільософія спільноти» і другі поменші праці на теми ідеології програми політики українського націоналізму. II збором ОУН обняв я на доручення Провідника ОУН заступництво провідника і став шефом штабу Проводу ОУН, ведучи водночас політичну референтуру проводу. Як політичний керманич організував я консолідаційну акцію, якої вислідом був зїзд всіх представників всіх здорових сил українства за кордоном в Кракові.

22 червня, в дні вибуху війни, Того самого дня опустив я Краків і (нрзб) організаційними звязками продістався на територію, яка була московською займанщиною і того самого дня, як німецьке військо дійшло до Львова, прибув я туди, де як подав в окремому письмі під заголовком «Ерклєрунг» з дня 15 липня 1941 року проголосив відновлення Української Державності та обняв з доручення Провідника Степана Бандери головство в уряді у Львові. Уряд покликав я у такому складі: мій заступник – бувший ректор українського університету проф. Др. Маріян Панчишин, який водночас обняв ресорт народньго здоровля. Другий застпуник Мр Лев Ребет – ресорт рільництва призначено інж. Д.Храпливому, заступн. Проф. Іваницький. Ресорт адміністрації – Др – Лисий Володимир, заступник – Др. Кость Паньківський. Справи військові – ген. Петрів. Зовнішні справи – Володимир Стахів. Судівництво – радн. Др. Федусевич Юліян. Пропаганда – письменик Головко зі Східньої України, його заступник – ред. Позичинюк зі Східних земель. Народнє господарство – інж. Павликовський, до часу його приїзду дир. Грабар Іван. Фінанси – інж Ольховий Ілярій, з стіпник Лебідь Юрчик, колишній президент українського державного банку. Народня освіта і віроісповідання – проф. Радзикевич, заступник дир.. Пекарський з Волині. Почта – дир. Костишин. Комунікація – інж. Мороз. Як член уряду Краєвий Провідник ОУН – Климів Іван, член уряду – Др. Горбовий Володимир, в департаменті адміністрації – проф-університету Дяблов з ОСУЗ, в господарстві – інж. Богданів з ОСУЗ, безпека – Лебідь, начальник кан (3) целярії Голови Правління – Др. Михайло Росляк.

Уряд приступив до практичної праці, організуючи господарство, адміністрацію, міліцію ітд., змагаючи до того, щоби наладнати як найтіснішу співпрацю з німецькими військовими чинниками та умождивити їм й допомогти під кожним оглядом, організуючи власними силами всяку, яка тільки потрібна допомогу німецькій збррній силі. За Урядом стоїть ціле українське громадянство під проводом Митрополита і епіскопів обох віроісповідань. Митрополит Шептицький видав пастирцький лист, в якому признав Уряд і візвав громадянство до підпорядковання йому. Бувший президент західної Української Республики і 2 літній вязень ГПУ в Москві (дописано от руки «Др. К.Левицький») стоїть за урядом, і спільно з делегатами уряду був на послуханні у німецьких місцевих властей. У висліді моїх числених пертрактцій з військовими чинниками і СС закомуніковано мені, що уряд визнаний бути не може а мені забороняється всяку політичну діяльність і доручається не опускати Львова голоситися разиденно у поліції. Коли я того не виконав був отже повідомлено таке, що буду я арештований. У відповідь на то предложив я свою заяву ч.46/4 з датою 7.липня 1941 для Міністерства Закордонних Справ яку то заяву я долучую. 8.7.1941 коло години 9-ої вечором при вулиці Войціха 9 був виконаний атентат на мене, на авто, в якому я їхав невідомим осібняком, при чому був ранений шофер. Як ствердили німецькі відносні чинники у звязку з появою польських протинімецьких і протиукраїнських летючок, атентат найправдоподібніше вийшов з польських кругів, за що відносні німецькі Штеллє [службы] обіцяли відповідні репресійні заходи відносно поляків. Чергового дня о год. 4-ій повідомили ми СС, що я є арештований на доручення Райсрегірунг і що маю їхати до Берліна. В середу мене перевели з арешту у Львові до Кракова, з Кракова в четвер вечір перевезли мене до Берліна, а в пятницю мене звільнили (4).

II. З моїх праць ясно виходить моя світоглядова концепція те, як я уявляю зміст української державности, політичний, господарський, соціальний. Ідеольогію і програму Організації я спітворив. Вони в цілому ворожі марксизмові, демократії і всяким класократичним ідеольогіям і програмам. В політичній площині стою на становищі авторитавного устрою України і монопартійного, в соціяльній площині національного солідаризму, що стоїть близько до націонал-соціялістичної програми, але ріжниться питоменностями української землі – суспільної психольогичної структури українського народу, в господарській площині я противник капіталістичного і соціялкомуністичного устрою, визнаю як роди тип власності індивідуально-родову, державну, комунальну і кооперативну, в культурі заступаю її органічність і українську пиоменність, визнаючи її героїчний зміст, в релігії стою на становищі свободи творчих і корисних для нації героїчних культур, змагаючи до зєднання релігійного українського народу на площині української національно-героїчної христіянської церкви. Заступав взагалі необхідність будовти й організації українського життя на таких засадах, які відпоїідають духовості та питоменості українства історичним героїчним традиціям українського народу з тих часів, коли істнувала Суверенна Українська Держава, визнаю таку гієрархію в життю: нарід, рід – родина, а щойно потім одиниця. Проти марксістської і демоліберальної концепції життя, яка визнає матеріялізм товп, я стою на становищі видвигання героїчної творчої індивідуальності, а не безформної маси, проти механістичного світогляду – націоналє органіше Вельтаншауунг, що знає нарід, а не людство і не одиницю, як абсолютну вартість. Марксизм уважаю твором – правда – жидівського ума, але практичне його здійснення при помочі жидів переводилося і переводиться у московській тюрмі народів московсько-азіятським народом. Москва і жидівство це найбільші вороги України і носії розкладових большевицьких інтернаціональних ідей. (5)

Вважаючи головним і вирішним ворогом Москву, яка властиво держала Україну в неволі, тим не менше доцінюю належно незаперечно шкідливу і ворожу ролю жидів, що помагають Москві закрiповувати Україну. Тому стою на становищі винищення жидів і доцільности перенести на Україну німецькі методи екстермінації жидівства (дописано рукою Стецька: «виключити їх асиміляцію і т.д.»).

III.

Я вважаю, що в теперішній світовій війні вирішується на долгі часи доля України, Я свідомий того, що лише через перемогу Німеччини можливі є відбудова Суверенної і Соборної Української держави. Історична доля і геополітична дійсність визначили шлях України (дописано: «і Німеччини теж») Господарська структура України диктує її співпрацю з Німеччиною. Розуміючи те, що ми перемагаємо або падаємо з Німеччиною, яка зараз кровавиться (дописано «так як і укр. нарід»), на широких степах України за спільну справу, стоїмо на становищі повної, яка тільки буде необхідна для Німеччини, господарської піддержки всіма можливими заходами з боку України, бо тут йде про спільний успіх, чи то неуспіх. Тим більше, що величезні жертви, які поносить німецька армія в боротьбі з Москвою, ми свідомі, мусять знайти рекомпензату для німецького народу. Суверенна Соборна Українська Держава цю рекомпензату дасть і є зобовязана дати, а українська національна армія, що стояти буде на кордоні України, держати буде фронт проти наїзду Москви і Німеччина мати буде забезпечену східну границю, щоб заводити лад і порядок серед других ворожих їй, а не як Україна, приязних народів. Той штанд-пункт заступаю я як Шеф Українського Уряду. (6)Благодарю за исходники moukhtar

Tags: Документ, ОУН, Персоналии
Subscribe
Buy for 80 tokens
виа
 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 10 comments